ציצית

פתילי צמר , ובהם פתיל תכלת אחד , שנותנים בכל זווית של בגד בן ארבע כנפות : "ועשו להם ציצית על כנפי בגדיהם לדורותס , ונתנו על ציצית הכנף פתיל תכלת " ( במדבר טו , לח . ( וכן נאמר : "גדילים תעשה לך , על ארבע כנפות כסותך " ( דברים כב , יב . ( בציצית חייב איפוא כל בגד שיש לו ארבעה זוויות ( כנפות ) ושלובשים אותו ביום . בכל זווית שלו מטילים את חוטי הציצית . נוטלים ארבעה חוטים ומשחילים אותם בנקב המיועד לכך ומקפלים אותם לשניים . כך מתקבלים שמונה חוטים . בחוט אחד , ארוך יותר , מסובבים את כל הפתילים בסדר קבוע : שבע כריכות וקשר , שמונה וקשר , אחת עשרה וקשר , שלוש עשרה וקשר . לפנים היו נותנים , כמצוות התורה , פתיל אחד צבוע בתכלת . צבע התכלת היה מיוצר מדם חילזון , והיה כנראה מגוני האדום , אך במרוצת הדבר נשתכח טיבו ולכן הציציות שלנו היום הן לבנות כולן . כדי לקיים מצוות ציצית מכינים כיום טליתות מצוייצות בשני גדלים : האחת טלית קטן , המכונה גם ארבע כנפות , אותה לובשים קטנים וגדולים מתחת לחולצה ומברכים עליה : "על מצוות ציצית . " והאחרת היא הטלית שמתעטפים בה בבית הכנסת בתפילה , עליה מברכים "להתעטף בציצית...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור