ציונות סעולנטית

מזיגה של שתי מגמות שנאבקו בתנועה הציונית , הציונות המדינית והציונות המעשית . בקונגרס השמיני 11907 ) טבע חיים _ וייצמן את המונח " ציונות סינתטית , " באומרו שאפשר לפעול במקביל בשני המישורים : בתחום המדיני , להשגת צ י ארטר , ובעבודה המעשית של יישוב ארץ ישראל . מכוח תפישה זו הוקם ביפו בשנת 1908 המישרד הארץ ישראלי , שהגביר את הפעילות המעשית בארץ , מבלי שהוזנחה הפעילות המדינית . קו זה _איפיין את דרכה של התנועה הציונית כל השנים עד להקמת המדינה . המתנגדת היחידה לדרך זו היתה "" ברית הציונים הרביזיוניסטים , " שביכרה פעילות מדינית מוגברת .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור