ציונות סוציאליקטית

תנועה ציונית סוציאליסטית . קמה בראשית המאה העשרים , אולם קדמו לה במאה התשע עשרה יחידים וחוגים ציוניים סוציאליסטיים מצומצמים . בתחילתה היה הבדל ניכר בין שני זרמים בתוכה : הזרם הדוגל במארכסיזם " פועלי ציון " ( נוסדה , ( 1906 מיסודו של דב בר _ בורוכוב , ו " אחדות העבודה " — ולעומתו הזרם שהתנגד למארכסיזם וראה את העיקר במעבר לחיי עבודה בארץ — " צעירי ציון " בגולה ו"הפועל הצעיר " בארץ — שנושא דגלו הרעיוני היה אהרן דוד נוירון . ההבדל ביניהם ניטשטש במשך הזמן . ברבות הימים נתגלו חילוקי דעות חדשים בין פועלי ארץ ישראל , בעיקר לגבי היחס להגשמת רעיונות הסוציאליזם בברית המועצות ולבעיות ההגשמה הציונית בארץ . התנועות ההתיישבותיות הגשימו את הרעיון הסוציאליסטי בהקימו קבוצות , קיבוצים ומושבי עובדים , והיו מעמודי התווך של היישוב העברי בתקופת המנדאט . הסתדרות העובדים הכללית הקימה את חברת העובדים . " הפועל הצעיר " ו " אחדות העבודה " התמזגו ל"מפלגת פועלי _ארץ ישראל , " שהייתה המפלגה המרכזית בארץ בתקופת המנדאט וראשית ימי המדינה . מן הצד האחר קמה תנועת " השומר הצעיר " ששילבה מארכסיזם עם ציונות חלוצית . ב 19...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור