ציונות דתית

ציונות דתית בשנת 1896 היא התבססה יותר על עקרונות מדיניים חילוניים . החוגים הדתיים שבתוכה תבעו להוציא מתחומי עיסוקה את ענייני הדת , החינוך והתרבות . לעומת זאת נאבקו הציונים הדתיים למען ציביון יהודי מסורתי למפעל הציוני בארץ . בשנת 1902 הוקמה ביוזמת הרב יעקב ריינס תנועת • ה " מזרחי , " שם מקוצר מ " מרכז רוחני . '' התנגדותה לפעולה תרבותית חילונית מטעם ההסתדרות הציונית גרמה בשנת 1912 להתבדלותו של חלק מן ה " מזרחי" מהתנועה הציונית ולאיחודו עם החרדים שמחוצה לה בתנועת "• אגודת ישראל . " מן ה " מזרחי " צמחה תנועת " תורה ועבודה , " שמיזגה את דת ישראל עם הגשמה חלוצית . בימי העלייה השלישית נוסדה _בארץ ישראל "הסתדרות הפועל המזרחי , " כדי לאגד בתוכה את כל העובדים הדתיים . ( 1922 ) קמו איפוא שתי מפלגות שהלכו בנפרד לבחירות ולהסתדרות הציונית ולאסיפת הנבחרים , ולימים לכנסת . בשנת 1956 שבו והתאחדו למסגרת אחת " המפלגה הדתית הלאומית " — יהמפד"ל .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור