ציון

כינוי מקראי לירושלים , למלכות יהודה , לארץ ישראל ולעם ישראל . מקורו בשם המצודה שכבש דוד המלך מן היבוסי וקרא לה עיר דוד ( שמואל ב ה , ז . ( לאחר החורבן נקראו המתאבלים על ירושלים בשם "" אבלי ציון . " השליחים למגביות בגולה בשם "שליחי ציון " ( ביצה כה ע " ב . ( משוררי ימי הביניים , ובראשם ודו יהודה הלוי , כינו את האומה בשם "ציון . " בעת החדשה אימצה לעצמה תנועת התחייה היהודית את השם "ציונות . " פעילי העלייה הראשונה כבר קראו לעצמם " חובבי ציון , " ההסתדרות הלאומית שיסד הרצל כונתה "" ההסתדרות הציונית , " וכל חבר בה נקרא "ציוני . "  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור