צור, מ#ל1 אכלנו

פיוט המושר בסוף זמירות של שבת עם תום הסעודה . ארבעת הבתים שלו מכוונים כנגד ברכת המזון . שלושת הבתים הראשונים מרמזים לשלושת הברכות : "הזן " "הארץ " ו " ירושלים , " שהם עיקר ברכת המזון , הבית הרביעי הוא כנגד ברכת הכוס ( של יין , ( שנוהגים לברך עליה את ברכת המזון ולשתותה אחר הברכה . בראשית הפיוט ולאחר כל בית חוזרים על החרוז " צור משלו אכלנו " וכו י .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור