צ1ם ?דליה

הוא צום השביעי ( זכריה ח , יט ) לזכר גדליהו בן אחיקם , שנרצח בג י בתשרי 582 ) לפני סה"נ ) בידי ישמעאל בן נתניה מזרע המלוכה . נבוכדנצאר מלך בבל הפקיד את גדליהו על שארית הפליטה בארץ , לאחר חורבן בית המקדש הראשון . משנרצח בידי ישמעאל , שנתקנא בו , ברח "כל העם מקטן ועד גדול" למצרים ( סיפור המעשה בספר ירמיהו פרקים מ-מא . ( כך נתחסל סופית האירגון המדיני ביהודה . חכמים קבעו צום לזכרו "ללמדך ששקולה מיתתם של צדיקים כשריפת בית אלהינו " ( ראש השנה יח ע " ב . (  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור