צה"ל

ראשי תיבות של "צבא הגנה לישראל , " הוא צבאה של מדינת ישראל . על הקמתו הוכרז רשמית בי " ז באייר תש " ח 26 ) במאי . ( 1948 שמו ניתן לו משום שהוא התפתח ועלה מאירגון _ ה " הגנה " שהיה קיים במחתרת בימי השילטון הבריטי , ונועד אף הוא להגנה על קיומם של היהודים בארץ ועל מפעל הבניין שלהם . הקמתו של צה"ל תוך מלחמה נגד צבאותיהן הפולשים של מדינות ערב , בתור צבא סדיר של מדינה יהודית ריבונית , היתה נקודת השיא בתהליך ממושך של התפתחות כוחות הביטחון העבריים בארץ : "מן הניצנים הבודדים בימי היסוד הראשונים — פתח תקוה , ראשון לציון , גדרה , ראש פינה , זיכרון יעקב , מטולה — דרך " השומר " של חלוצי העלייה השנייה , _הליגיון העברי במלחמת העולם הראשונה , מגיני תל חי , והגידול המתמיד של אירגון ההגנה הארצי בתקופה שבין שתי מלחמות העולם " ( מדברי פקודת יום מס י 1 לצה " ל , שפורסמה עם הקמתו הרשמית . ( השתתפותם של מתנדבי היישוב במלחמת העולם השנייה במלחמה נגד הצורר הנאצי , ומאבק היישוב נגד השילטון הבריטי באחריתו , כשנקט במדיניות אנטי יהודית מובהקת , חישלו את הרוח הקרבית של היישוב והירבו את ניסיונו הקרבי והאירגוני . הפול...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור