צללןתןלצךק

שלושה פסוקים מספר תהילים הפותחים בתיבה "צדקתך " ( לו , ז ; עא , _יט,- קיט , קמב . ( אומרים אותם בתפילת "מנחה של שבת לאחר העמידה , במקום תחנון . לפיכך אין אומרים "צדקתך צדק " בשבתות , שאילו חלו בימות החול לא היו אומרים בהם תחנון . יש שרואים באמירתם של פסוקים אלה משום צידוק הדין על שלושה צדיקים שמתו בשבת בשעת המנחה , ואלה הם : יוסף , משה ודוד . בעדות המזרח ובנוסח ספרד אומרים את הפסוקים לפי סדרם בתהילים , ואילו בנוסח אשכנז מהפכים את הסדר , ואומרים מהפסוק האחרון לראשון .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור