צדקה

עזרה חומרית ומוסרית למי שנצרך לה . לצדקה בישראל מסורת ארוכה . מקורה ודאי בדינים הסוציאליים הרבים שבתורה , המותאמים למבנה החברה הישראלית בתקופת המקרא , שהיה מושתת על עבודת האדמה ( לקט , שיכחה , פאה ועוד . ( בגלות מילאה הצדקה תפקיד רב בטיפוח העזרה ההדדית והאחדות באומה המפוזרת בין העמיס , וסייעה לשמירת קיומה הלאומי . חשיבותה עלתה במיוחד כאשר החלו החכמים להצביע עליה כעל אחת הדרכים החשובות להתעלות בסולם הערכים הדתיים והחברתיים , לעיתים תוך הטעמה שאין רכושו של אדם אלא פיקדון בידיו לעשיית צדקה . במשך הזמן התפתחו בקהילות ישראל צורות קבועות של צדקה , כגון "" מעות חיטים" לשם מצות לפסח , " הכנסת כלה " לסייע בנדוניה לנערות בנות עניים , '" תלמוד תורה " לילדי עניים , "מלביש ערומים , " "ביקור חולים _" " , " פידיון שבויים " ועוד . כל אלה הצטרפו למערכת שלימה של עזרה סוציאלית מפותחת . מקום חשוב בסולם הצדקה תפשו "מעות ארץ ישראל" — כספים שנאספו בגולה למען יהודי הארץ . "מעות ארץ ישראל" סייעו להתמדת קיומו של היישוב היהודי בארץ , והידקו את הקשרים בין ארץ ישראל לארצות הגולה . מסורת הצדקה סייעה להתפתחותם של מ...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור