*דיק

אדם ישר וירא ה י מקיים מצוותיו ועושה צדקה וחסד עם הבריות . היפוכו של הרשע . יבמקרא ובתלמוד נחשב הצדיק לאדם המושלם . בזכותו העולם קייס ומתקיים . והרבה שבחים נאמרו על הצדיק . בתלמוד הרחיבו ואמרו כי אין העולם מתקיים בלי הצדיקים , שבכוחם לבטל את גזירותיו של הקדוש ברוך הוא , וכי מעשיהם מנציחים אותם לאחר מותם . אף קבעו חכמים מדרגות בצדיקים : צדיק גמור לעומת צדיק בינוני , צדיק בן צדיק לעומת צדיק בן רשע . על פי זה השיבו לשאלה הנצחית של הצדק האלוהי : מדוע רשע וטוב לו : צדיק ורע לוי צדיק בן צדיק — טוב לו , צדיק בן רשע — רע לו , צדיק גמור — טוב לו , צדיק שאינו גמור — רע לו ( ברכות ז ע " א . ( בדורות האחרונות קיבל הרבי של "החסידים — האדמו " ר — את השם " צדיק . " כל זאת בעקבות הקבלה שלימדה כי הצדיק הוא איש קדוש וטהור שניחן בשפע רוחני וכוח אלוהי שהוא מסוגל להשפיע על בני האדם . ואכן החסידים מאמינים כי כזה הוא הרבי שלהם . הם משחרים לפתחו ומבקשים ברכתו ועזרתו , מתוך אמונה בסגולותיו המיוחדות .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור