צדוק הדין

קבלת יסוריס באהבה מתוך הודאה שהדין הקשה שגזר הבורא צודק . במקרא מצינו : "צדיק אתה ה י וישר משפטיך " ( תהילים קיט , קלז . _( איוב אומר : "ה י נתן וה י לקח יהי שם ה י מבורך " ( איוב א , כא . _( חכמים פסקו לאמור על שמועה רעה ששומע האדם : "ברוך דיין האמת " ומשנה ברכות ט , ב . ( בימי • הגאונים תיקנו לומר בבית הקברות או בבית האבל ברכה מיוחדת שעניינה צידוק הדין . לברכה זו נוסחים רבים . אומר אותה כל מי שבא לבית הקברות לאחר שלא היה שלושים יום קודם לכן : "ברוך ... אשר יצר אתכם בדין ... והמית אתכם בדין ... ועתיד להחזיר ולהחיותכס בדין . ברוך ... מחיה המתים . " כמו כן נקבעו תפילות ופסוקים מיוחדים שאומרים לאחר הברכה , עדה עדה ונוסחיה ומנהגיה . אין אומרים צידוק הדין בימים שאין אומרים בהם תחנון .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור