פתרון סופי

בגרמנית : _"אנד לזונג . " כינוי שנתן היטלר לתוכניתו לפתור את הבעיה היהודית על ידי השמדה מוחלטת של כל יהודי אירופה . את הפקודה לביצועה נתן במארס . 1941 בשואה שנמשכה עד תום המלחמה ( 1945 ) נרצחו כשישה מיליון יהודים בתאי הגאזים , בירייה וברעב .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור