פךזלןה ^ד^ה

מסמך שהיה ניתן לכל יהודי ברדתו מן האנייה בארץ ישראל בימי "העלייה הראשונה והשנייה מטעם השילטונות התורכיים . היה זה מעין כתב התחייבות של העולה כי יצא מן הארץ שלושה חודשים מיום הגיעו אליה . הפיתקה האדומה הונהגה בשנת 1810 בעקבות פקודה שאסרה על היהודים להשתקע בארץ ישראל . היא בוטלה בשנת . 1903 למעשה התעלמו הכל מן הפיתקה האדומה ואיש לא נטש את הארץ בגללה . בסדרת הגזירות על הגבלת העלייה היהודית לארץ ישראל ניתן לראות בפיתקה האדומה את הגזירה הראשונה .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור