?ת"ח

" התנועה לשיחרור פלשתין" ( בערבית : י חרכת תחריר פלשתין — השם בראשי תיבות בסדר הפוך . ( הוא הגדול באירגוני הטרור של ערבים יוצאי ארץ ישראל . מגמתו להילחם בכל האמצעים במדינת ישראל כדי להשמידה , ולהקים תחתיה מדינה פלשתינית . ראשיתו בשנות החמישים במצרים . בינואר 1965 ביצע את פעולתו הצבאית הראשונה , בניסיון לפגוע במוביל המים הארצי . פת"ח ביקש להישאר גורם עצמאי בלתי תלוי בגורם בין ערבי . ואמנם הוא עמד בראש במאבקים שניהלו הפלשתינים נגד שלוש מדינות ערב : ירדן , ( 1971-1970 ) לבנון ( מראשית שנות השבעים ) וסוריה בעת פלישתה ללבנון . ( 1976 ) בראשות שנות השבעים השתלט פת " ח על חלקים נרחבים בדרום לבנון , עד שחבל זה נקרא בשם "פתח לנד " = ) ארץ הפתח . ( מבצע שלום הגליל ( 1982 ) הרס את התשתית של פת"ח בחבל ארץ זח .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור