פ^זט

ביאור דברי התורה כפשוטם , בלי דרש ובלי _ פילפול , כמו שאמרו : "אין מקרא יוצא מידי פשוטו " ושבת סג ע " א , ( מכאן שאין להפקיע את הפסוק ממובנו הפשוט , גם אם אפשר לפרשו בשיטות נוספות . שיטת הפשט הפוכה משיטת הדרש . עוד שיטות הן "הרמז "והסוד ונוטריקון שלהן פרד " ס .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור