פרקי דרבי אליעזר

חיבור אגדה מן המאה השמינית . שמו ניתן לו על שם הסיפור הפותח , המתאר את ראשיתו של התנא רבי אליעזר בן הורקנוס . מכאן הוא מתאר בסדר כרונולוגי את המאורעות מבריאת העולם ועד לאחר יציאת מצרים ונדודי ישראל במדבר . הספר טבוע בחותם אישי של מחברו . הוא שיקע בספר מובאות מספרות התנאים , "התלמודים , מדרשי האגדה של "האמוראים והתרגומים הארמיים למקרא . בספר באים הרבה מנהגי הלכה של ארץ ישראל שנהגו בה בראשית תקופת "הגאונים . העובדה שהוא מייחס לקצת תנאים דברים שהם לא אמרום , משייכת אותו לספרות הפסבדו אפיגראפית . הספר נתחבר ככל הנראה באחת מארצות האיסלאם , שכן יש בו אגדות ערביות ותיאורי _השילטון האיסלאמי מבית אומיה . המחבר מאמין שהגאולה תבוא כשיבוא סופה של חליפות זו .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור