פו־ע1ת

אחת מצורות הפגיעה הקשות ביותר ביהודים בארצות פזוריהם . פרעות ביהודים נערכו בתקופות שונות ובארצות שונות ורבות . פרעות חמורות ביותר בזמן החדש נערכו ברוסיה הצארית בשנים , 1882-1881 בעקבות רצח הקיסר אלכסנדר השני בידי מהפכנים שעימהם נמנו גם יהודים , כאמצעי שיטתי לדכא את היהודים ולהניעם להגירה . המילה הרוסית "פוגרום " ( פרעות ) נעשתה מושג רווח בעולם כולו . אספסוף פרוע היה עורך הפגנות סוערות בחוצות העיר כשהוא נושא את דגלי המדינה ואת תמונות הקיסר והקדושים הנוצריים למיניהם ומלהיב את עצמו בקריאות גנאי נגד היהודים ובעיקר בסיסמה "הכה ביהודים והצל את רוסיה . " בהמשכה של ההפגנה היה ההמון פורץ לבתי היהודים , מנפץ את השמשות ושובר את הרהיטים , שודד את הרכוש , הורג ופוצע ואונס . המישטרה והצבא לא היו מפריעים לפורעים ועל פי רוב היו מתערבים רק לאחר מעשה . הפרעות היו תופעה המונית בייחוד בדרום רוסיה ( אוקראינה , ( אשר בה היתה שנאת היהודים רווחת מאוד . אחרי פרעות 1882-1881 באו הפרעות של שנת 1903 שנערכו בעיר קישינב ובערים אחרות , והפרעות של השנים 1906-1905 בעקבות דיכוי המהפכה הרוסית הראשונה , שהיו רחבות הרבה י...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור