?ועק,יעקב

. 1791-1726 מחולל תנועת ה"פראנקיסטים " ומנהיגה . יעקב פראנק נולד בגאליציה . בשנים 1755-1752 עשה באיזמיר ובסאלוניקי . הושפע מכת השבתאים הנסתרים ( מחסידי שבתי צבי , ( 1676-1626 "דנמה . " הכריז על עצמו משיח , שהוא גילגול של שבתאי צבי , וייסד כת שהייתה מעין המשך לשבתאות . אלא שתחת סגפנות הטיף להתרת כל האיסורים , כולל התאוות הגופניות , והכל "לשם מצווה . " בשובו לפולין משך אחריו המונים . הכת צמחה בקרב יהודי העיירות והכפרים של אוקראינה המערבית על קרקע של תמימות ועם ארצות , אמונות תפלות , התנגדות ללמדנות וללמדנים , מאוויים לחירות לאומית ולמנהיגים שיחיו בגינוני מלכות , כדרך האצילים הגויים שבסביבתם . פראנק היה לבני כיתתו "האדון הקדוש , " מדריך אלוהי , הגאה בבורותו , הפוסל את התלמוד והרבנים ומשתדל להשיג לאנשיו מחוז אוטונומי שיחיו בו — בדומה לקוזאקים — כעדת לוחמים . הוא עורר את גאוותם כשראוהו נוסע במרכבה רתומה לשלושה צמדי סוסים או אוכל מכלי כסף וזהב . שורשיה העיוניים של הכת היו נעוצים בזרם הקיצוני של המחתרת השבתאית , שגובש בידי ברוכיה איש סאלוניקי . בהשפעתה חלקה הכת על היהדות המקובלת ודגלה בדעה כ...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור