מסך שהיה פרוש לפני -ארון הברית _-שבמישכן ובמקדש , והיה חוצץ בין הקודש ובין קודש הקודשים ( שמות לה , יב . _( ביום הכיפורים היה כוהן גדול מזה מדם הפר ומדם השעיר על הפרוכת . באגדות החורבן מסופר כי טיטוס דקר את הפרוכת לפני שהחריב את בית המקדש , והיה דס מבצבץ ויוצא ממנה ( _גיטין נו ע " א . ( לפי אגדה אחרת נראתה הפרוכת ברומי ועליה טיפות דס הפר ( יומא נז ע " א . ( בבית הכנסת מכסה פרוכת את ארון הקודש . כך ברוב הקהילות , להוציא קצת קהילות בעדות המזרח . בעשיית הפרוכת שיקעו אמנים יהודים , ובייחוד נשים יהודיות , הרבה מכישרונם , והיא אחד מאבזרי האמנות היהודית בכל הדורות . המוטיבים העיקריים בקישוטיה הם לוחות הברית , מגן דוד , כתר תורה , מנורה . בתימן לא רקמו שוס קישוט על הפרוכת . עד עידן המכונה היא היתה רקומה ביד , ועדיין יש שרוקמיס אותה ביד . בימים הנוראים רגילים ליתן על הארון פרוכת לבנה . בתשעה באב נוהגים להסירה , לאות אבל .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור