פרטיזנים יהולים

במלחמת העולם השנייה — יהודים שהשתייכו ליחידות לוחמים מקומיות שחברו למלחמה בעורפו של האויב הפולש , תוך ניתוק קווי התחבורה והאספקה , הטרדה ומעשי חבלה בלתי צפויים במפעלי תעשייה , במחסנים , במחנות צבא , במוסדות וביחידים משתפי פעולה עם הגרמנים . הפרטיזנים היהודים נמלטו מן הגיטאות אל היערות , והקימו שם יחידות משלהם או שהצטרפו ליחידות פרטיזנים כלליות . הפרטיזנים היהודים במזרח אירופה היו נתונים לסכנה כפולה — מצד אחד רדפו אותם הנאצים ומן הצד האחר נרדפו גס על ידי חבריהם הפרטיזנים , וביחוד האוקראינים . רבים מצאו מותם בידיהם של רוצחים אלה . מיספר הפרטיזנים היהודים נאמד בעשרים אלף בקירוב . רובם המכריע ברוסיה . כן היו פרטיזנים יהודיים בפולין , בסלובאקיה , בצפון איטליה , בצרפת , בבלגיה , ביוגוסלביה וביוון הימנון הפרטיזנים היהודיים היה שירו של ה י גליק : "אל נא תאמר הנה דרכי האחרונה " ... חובר במקורו ביידיש ותירגמו לעברית אברהם שלונסקי .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור