9ךט ועוללות

מתנות עניים הניתנות מיבול הכרס , "וכרמך לא תעולל ופרט כרמך לא תלקט , לעני ולגר תעזוב אותם " ( ויקרא יט , י . ( "פרט " משמעו גרגיר אחד או שניים של הגפן הנפרטים ונושרים מן האשכול בעת הבציר . על הבעלים להשאירם לעניים . "עוללות " הם אשכולות קטנים של ענבים , שענביהם מפוזרים , "אינם נוטפים ויורדים זה על זה ואין להם כתף , " כלומר , פסיגים המחוברים בשדרה זה על גבי זה ופאה ז , ג-ד . ( גס אותם על הבעלים להניח לעניים .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור