ציור העטיפה של -הפרוטוקולים של זקני ציון" במהדורה הברזילאית