פרודוקטיביזציה

תהליך חברתי וכלכלי של העברת אוכלוסייה מעיסוק בלתי יצרני למקצועות פרנסה יצרניים . הפרודוקטיביזאציה היתה שאיפתם המוצהרת של השילטונות לגבי היהודים באחדות מארצות אירופה מאז סוף המאה הי " ח . שאיפה זו היתה גם אחת מהשקפות היסוד של אנשי יה"השכלה " בישראל . מהם היא עברה לאירגונים היהודיים הפילאנטרופיים , ומאוחר יותר אל תנועת התחייה . מקורה במבנה הכלכלי הבלתי נורמאלי של היהודים בגולה — ריבוי העוסקים בתיווך , במסחר וברוכלות ומיעוט העוסקים במקצועות יצרניים כגון חקלאות וחרושת . היו חוגים שדגלו בפרודוקטיביזאציה משום שראו בה אמצעי לקירוב היהודים לבני הארץ , דרך לעקירת שנאת ישראל מקרב הגויים והקלה על • ההתבוללות . ואילו אחרים ראו בה תנאי לתחייתו הלאומית של העם היהודי . י חיבת ציון "והציונות הורו כי רק תקומה יהודית בארץ ישראל תאפשר פרודוקטיביזאציה מקיפה של חיי היהודים , וכי העלייה לארץ ישראל צריכה להשתלב אל המעבר למקצועות יצרניים . ואכן , מחוץ לארץ ישראל לא עלו יפה ניסיונות הפרודוקטיביזאציה . גם בארצות הברית , באירופה המערבית וברוסיה הסובייטית , שמיספר היהודים העוסקים במלאכת כפיים גדל בהן מאוד בתקופ...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור