9ר ה *? ד ?י ה פרה שכל

שערותיה אדומות , שהיו שורפים אותה , ואת האפר שלה המעורב במים היו מזים על הטמאים כדי לטהרם מטומאתם . פרשת פרה אדומה באה בספר "במדבר " ( פרק יט ) והיא נחשבת דוגמא קלאסית ל"חוק , " כלומר למצווה שיש למלא משום שהיא צו האל ואין בידינו ליתן לה טעם : "חוקה חקקתי , גזירה גזירתי ואין אתה רשאי להרהר אחר גזרותי " ( במדבר רבה יט , א . ( את הפרה היו שורפים ואת אפרה היו מערבים במים חיים , כלומר מי מעיין או מי נהר . על טמא מת — אדם או כלים — היו מזים ממים אלה ביום השלישי וביום השביעי לטומאתו . לפי המשנה עשו מימות משה ועד לחורבן בית שני תשע פרות : "אחת הכין משה , אחת עזרא , ושבע מעזרא עד לחורבן בית שני . עשירית יעשה מלך המשיח " ( משנה פרה ג , ה . ( הלכות הרבה נאמרו בפרה אדומה . ולפי שקשה היה למצוא פרה שתענה על כל הדרישות של ההלכה היו דמיה מרובים , אגדות רבות על כך בספרות חז " ל . פרשת פרה קוראים בשבת שלפני ראש חודש ניסן . הטעם לכך הוא שרוב הטמאים נזקקו למי פרה לפני חג הפסח כדי שיוכלו להיטהר ולהקריב את הקורבן . להלכות פרה אדומה הוקדשה מסכת "פרה " שבמשנה , והיא המסכת הרביעית בסדר טהרות . למסכת י " ב פרקי...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור