9רדס דמונים

ספר יקבלה . חיברו ר' משה קורדובירו ( רמ " ק , ( ממקובלי צפת , בשנת . 1548 על פי עדותו , בהקדמה לספר , כתב אותו על פי רשימות שערך בעת קריאת ה " זוהר , " ספרה העיקרי של הקבלה , כדי שלא יהיה "נבוך ומתבלבל בעמקי הדרושים " בו . נועד להיות סיכום שיטתי של תורת הקבלה על העולמות העליונים . השקפותיו של הרמ " ק בעניינים רבים נידחו על ידי המקובלים מפני השקפות "האר " י ( ר' יצחק לוריא . ( עם כל זאת היה הספר , מאז הופעתו , לאחד מספרי הקבלה החשובים והנלמדים ביותר , וסייע במידה מרובה לקבלה שתיעשה להשקפת עולם שלטת ביהדות במשך דורות .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור