9רד"ס

ראשי תיבות : יפשט , ירמז , דרש , יסוד , שהן ארבע דרכים ושיטות הנוהגות בביאור התורה ובהכנתה .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור