פקוח נפש

הצלתו של אדם מסכנת מוות . כשמתנגשת פעולה כזאת באיסור , כגון איסור חילול שבת , הדין הוא שפיקוח נפש דוחה כל "לא תעשה " שבתורה . סמכו מצווה זו על הפסוק , "ושמרתם את חוקותי ואת משפטי אשר יעשה אותם האדם וחי בהם " ( ויקרא יח , ה ) ודרשו : "וחי בהם " ולא שימות בהם . ומחללים שבת אפילו על ספק פיקוח נפש , כלומר אם לא ברור שיש תועלת במלאכה שעושים . הוא הדין ביום הכיפורים . איסור חמור לאכול ביום הכיפורים . אך אם יש חולה שנשקפת סכנה לחייו אס יצום , מחייבים אותו לאכול , אפילו אס יש רק ספק בדבר שלא יוכל לעמוד בתענית .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור