החג הראשון שבשלוש הרגלים . חל בימים ט " ו-כ " א בניסן ( וכחוץ לארץ עד כ " ב ניסן . ( נחוג כזכר ליציאת מצרים . שמו פסח — על שום שפסח ה' על בתי בני ישראל במצרים כנגפו את מצרים ואת בתי ישראל הציל . עוד משמותיו — " חג האביב , " על שום שנאמר : "שמר את חודש האביב" ( דברים טז , א ) ו " חג המצות . " היום הראשון והיום האחרון הם ימים טובים האסורים במלאכה , והימים שביניהם הס ימי חול המועד . בחוץ לארץ חוגגים שני ימים טובים בתחילה ובסוף . עיקרו של החג הוא אכילת ימצה וביעור כל יחמץ מן הבית . החמץ אסור "ב _^ ל יראה וב : _? ל ימצא , " כלומר אסור שיהיה בבעלותו של אדם , אפילו אינו רואה אותו . חייב אדם איפוא לבטל כל יחמץ שברשותו . בדיקת החמץ וביטולו נעשים בליל י " ד בניסן ולמחרת בבוקר . נוהגים להשתמש בפסח במערכות כלים נפרדות , וכלים אחדים מכשירים לחג על ידי הגעלתם במים רותחים או העברתם באש . חמץ שאין יכולים לבערו , מטעמים כל שהם , מוכרים לנוכרי למשך ימי החג . לפנים היה עיקר הפסח הקרבת קורבן הפסח במקדש ואכילתו בלילה על מצות ומרורים ( השומרונים מקיימים גם בימינו מדי שנה את טקס הקרבת הפסח על הר גריזים . ( כ...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור