פסוקי ךזמךא

פרקי מיזמורים ופסוקים הנאמרים קודם ברכות קריאת שמע שבתפילת שחרית . היסוד לכך דברי הגמרא : "לעולם יסדר אדם שבחו של מקום ואחר כך יתפלל" ( ברכות לב ע " ב . _( ואכן כבר נהגו לאומרם בתקופת התלמוד , והם נחשבו כ " הלל של כל יום " ( שבת קיח ע " ב . ( פסוקי דזימרא פותחים בברכת "ברוך שאמר" ומסיימים בברכת " ישתבח , " לאחריהם אומרים חצי יקדיש . עיקרם פרקי הללויה שבסוף ספר תהילים ( פרקים קמה-קנ , ( אלא שצירפו להם ליקוטי פסוקים לפניהם ופרקים נוספים , לרבות את "שירת הים , לאחריהם . "ויברך דוד " ושירת הים נאמרו תחילה אחרי "ישתבח , " שכך אנו חותמים בשבת את תפילת "נשמת : " " על כל דברי שירות ותשבחות דוד בן ישי עבדך משיחך" — לפני "ישתבח . "  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור