פ^לןסים

ספרי רשומות של קהילות , אירגוני קהילות ארציים ( ועדים ) וחברות בימי הביניים ובזמן החדש . סופר הקהל היה רושם בהם פרטיכלים — ובייחוד החלטות — של ישיבות , תאריכים חשובים בתולדות הקהילה או האירגון ורשימות משלמי המס . הפנקסים משמשים מקור חשוב לחקר תולדות ישראל . פנקסים רבים שמורים במוזיאונים ובספריות שונות . קצת מהם אף נדפסו בשלמות ועל אחרים באו סקירות בעיתונות המדעית . עניין מיוחד יש ב " פנקס יועד ארבע הארצות . " כל הפנקסים של הוועד אבדו , ונותרו מהם דפים בודדים בלבד . פרופסור ישראל היילפרין אסף תקנות בודדות של הוועד ממקורות רבים ושונים , צירף אותן אחת לאחת וניסה לשחזר את פינקס ועד ארבע ארצות משנת 1581 עד 1765 בקירוב . הספר יצא לאור בשנת תש " ה ועתה שוקדים על השלמתו והוצאת מהדורה נרחבת ומתוקנת שלו .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור