?ל^תיןה

שם לארץ ישראל מאז התקופה ההלניסטית . נגזר "מ " פלישתים , " אשר ישבו בארץ בזמן הקדום . מאז לזרודוטוס כינו היוונים את רצועת החוף של ארץ ישראל בשם "סוריה הפלשתינאית . " הרומאים כינו כך את כל הפרובינציה שלהם , כדי לשקע את השמות העבריים יהודה וישראל . מן המאה הד' חולקה הארץ לשלוש פרובינציות , שכונו "פלשתינה . " אף הצלבנים קראו לארץ בשם זה . מאז ואילך בטל השם הזה כשם רשמי לארץ , אך הנוצרים וגם התורכים כינוה כך . רק משקיבלו הבריטים את "המנדאט על הארץ חודש השם הזה , קודם לשטחים שמשני עברי הירדן ולאחר מכן רק לארץ ישראל המערבית שנקראה "פלשתינה " ( א " י . " ( השם בטל באורח מדיני עם קום מדינת ישראל , אך ערביי ארץ ישראל ופליטיה הערבים מכנים עצמם " פלשתינאים . "  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור