פלשתים

עם מ " גויי הים " שמוצאם מן הים האגאי , שהתיישב בשפלת החוף הדרומית של ארץ ישראל . הם נזכרים בתורה בתקופת האבות אולם הידיעות הראשונות עליהן מחוץ לתנ " _ך הן מן המאה הי " ב לפני סה " נ . בשנת 1190 לפני סה " נ בקירוב הדפם רעמסס השלישי ממצרים והס התיישבו בשפלה . הם החלו מרחיבים את היאחזותם בשפלה ובנגב . יסדו חמש נסיכויות : עזה , אשקלון , אשדוד , עקרון וגת . "יהושע לא הצליח לכובשם . הם אף ניסו להרחיב את תחומיהם להר , ונלחמו בבני ישראל . הרסו את שילה ולקחו בשבי את ארון ה . ' שאול לחם בהם . תחילה הצליח אך _אחר כך הובס ונפל בקרב עימהם למרגלות הר הגלבוע . * דוד הדף אותם לשפלת החוף ואף הכניעם . מעתה שוב לא סיכנו את יהודה . הם הוסיפו להתקיים וכפעם בפעם גם נלחמו . עוזיה וחזקיהו כבשו אותם , וכן מלכי אשור , בבל ופרס , צור וצידון . אך ככל הנראה , נטמעו בתרבות הארץ עד שלבסוף נעלמו לחלוטין . זה מקרוב החלו ארכיאולוגים לחשוף את עקרון העתיקה באתר בסמוך לכפר מנחם ורבדים . ארץ ישראל נקראת על שמם ברוב הלשונות : פלשתינה .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור