פלפיל

שיטה בלימוד "התלמוד המבוססת על משא ומתן חריף , על ויכוח וליבון דברים בדיקדוק רב ועל קושיות ותירוצים מסובכים . הפילפול הוא אחד ממ " ח דרכים שהתורה נקנית בהם ( משנה אבות ו , ה . ( ברם , היו שראו בבקיאות מדרגה חשובה יותר . בשלחי ימי הביניים החל הפילפול לתפוש מקום ראשון בדרך לימודן של הישיבות בפולין . הרב יעקב פולק הנהיג את השיטה הזאת בראשית המאה הט " ו . במרוצת הזמן נעשתה השיטה לפרקים לגיבוב של סברות קלושות . גדולי ישראל , ובראשם "המהר"ל מפראג ( המאה חט " ז ) "והשלייה ( המאה הי " ז , ( התנגדו לפילפול , שלדעתם אינו חותר להכרת האמת שבתולה . היה מי שליגלג ואמר כי לפיכך קרויה שיטה זו פילפול , לפי שבה הופך פיל גדול לפול זעיר ולהיפך ( ר' יהודה אריה מודינא , המאה הי"ז . (  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור