פלמ"ח

" פלוגות מחץ " של _ ה " הגנה יי בשנים . 1948-1941 הוקמו בשעת סכנת הפלישה של הכוחות הגרמניים הנאציים לארץ ישראל , ומשימתן הראשונה היתה מלחמת גרילה בעורף הפולש הגרמני . אז תמכו גם הבריטים בפלמ " ח . בעבור הסכנה לא פוזרו היחידות ונשארו בשירות מגוייס ורצוף ב " הגנה , " בניגוד ליחידות האחרות , שהיו טריטוריאליות , וחבריהן הקדישו רק חלק מזמנם — בדרך כלל בערבים או בשבתות — לפעולתם ב " הגנה . " הפלמ"ח שימש בידי מיפקדת ה " הגנה " לכל תפקיד ושליחות , והיה הכוח הפעיל העיקרי במאבק נגד השילטון הבריטי ובאירגון ההעפלה . תקופת השירות בפלמ"ח היתה שנתיים לפחות . המפקדים חוייבו בשירות ממושך יותר , בהתאם לדרגתם ולתפקידם . תנאי השירות החומריים היו קשים יותר מאשר בצבא סדיר , ואפשרויות האימונים מצומצמת יותר מחמת תנאי מחתרת וחוסר ציוד . כדי לממן את החזקת הפלמ"ח עבדו חבריו חלק מזמנם במשקי ההתיישבות שחנו בהם . הודות לסידור זה אפשר היה בשנים 1948-1945 לשלב לתוך הפלמ " ח את "ההכשרה המגוייסת , " כלומר , את אותם הגרעינים מקרב תנועות הנוער שהכשירו עצמם להתיישבות , בייחוד באזורי הספר . כך שולב בפלמ " ח , בעקבות מסורת...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור