9ל־ים

ראשי תיבות של "פלוגה ימית . " "פלוגות ימיות" של "ה " הגנה" פעלו במסגרת הפלמ " ח . עסקו בעלייה ב' — הבאת מעפילים לארץ ישראל בשלהי מלחמת העולם השנייה ואחריה , עד תקומת מדינת ישראל . הפל ים היה הכוח אשר צבר את הניסיון הימאי העצמאי ואת מעט הניסיון של הלחימה הימית , ובקום המדינה נעשה גרעין לחיל הים הישראלי .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור