(ה)פ לי*ה

( ה ) פ לי _* ה • הפשט בלבד , בעוד הפשט אינו אלא "משל ומליצה" לסודות הקבלה . גם כאן נוקט הספר לשון חריפה ונועזה כדי לשלול את הדרך שאינה נראית לו . המקובלים נדרשים להיות חוג החי בחכמה ובטהרה ולהילחם בהשפעות הגלות על רוח העם . הס נדרשים לטפח את לימוד סתרי התורה לשמם , ולא לשם שימושים מאגיים , תוך הדגשה , שאין להשתמש בקבלה שימוש מעשי אלא "לצורך גדול ולטובת הציבור . " עליהם גם להיות מוכיחי העם , הקוראים אותו לתשובה ולפרישות מתאוות , וכן להתעלות רוחנית , כדי לבצר את רוחו ולשמרו מהשחתה גמורה , עד בוא יום "הגאולה . גאולה זו תהיה לא רק גאולת ישראל , אלא גאולת התבל כולה אגב שינוי סדרי בראשית ושינוי נפש האדם לטובה . המחבר קיווה שהגאולה תבוא בשנים . 1493-1490 ואולם גם כאשר תקוותו לא נתאמתה הוסיף הספר להשפיע הרבה בדורות הבאים . בספר גס קטעים רבים מחיבורים קודמים , שהתמזגו בו הן מבחינת הצורה והן מבחינת רעיונית . הוא כתוב בצורת שיחות הנערכות בקרב משפחת חכמים קדושים קדומה בתקופת האמוראים . מחברו האלמוני חיבר עוד ספר , הכתוב באותה רוח עצמה , הוא ספר ה . ק _( ה , ויש שמכנים בשם זה גם את ספר הפליאה .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור