פיק"א

חברה להתיישבות יהודית בארץ ישראל . מכונה כך על שם ראשי התיבות של שמה באנגלית ת 3110 ו , _^ _$ 5 _( 0 ח _123110 ח _0 . 16 * 1511 _0010 ח _316511 ק . נוסדה בשנת 1924 על ידי הברון בנימין אדמונד רוטשילד לשם ניהול מפעליו בארץ ישראל . פיק " א המשיכה את פעולות יק " א , שניהלה את המושבות מאז שנת . 1900 על חמישים אלף דונמי הקרקע שהיו לה נוסדו כחמישים נקודות יישוב בכל רחבי הארץ . כן סייעה פיק " א בהקמת מפעלים כלכליים גדולים ובראשם חברת החשמל , חברת האשלג , חברת דשנים וחומרים כימיים , חברת נשר לבירה ועוד . עסקה גם בייבוש ביצות כבארה ועתלית בשומרון . עם ייסוד המדינה העבירה פיק " א לרשות הממשלה והסוכנות היהודית שטחי קרקע להקמת שיכוני עולים . ג'יימס רוטשילד , בנו של הנדיב הידוע שנפטר בשנת , 1957 ציווה בצוואתו סכום נכבד להקמת מישכן הכנסת בירושלים .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור