פינסקר, יהודה ליב

. 1891-1821 מנהיגם של חובבי ציון ברוסיה . יליד פולין . עסק ברפואה ופירסם מאמרים בכתבי עת יהודיים . אחרי הפרעות שנערכו בשנת 1881 באודיסה , עיר מגוריו , התייאש מתקוותו כי בעיית היהודים תיפתר על ידי התפשטות ההשכלה ביניהם . הוא התעורר , איפוא , לחפש פיתרון אחר . בשנת 1882 פירסס בגרמנית בעילום שם — את מחברתו " _ אוטואמנציפאציה " ( שיחרור עצמי . ( הוא תבע מתן ארץ מיוחדת ליהודים , כדי לאפשר להם לחיות בה ככל האומות . בחיבורו זה עדיין לא הגיע פינסקר לכלל הכרעה אם ארץ זו צריכה להיות ארץ ישראל דווקא . ברם , אחר כך הצטרף לחובבי ציון וסייע במידה רבה לגיבושה האירגוני של תנועה זו ולהרחבתה . היה יושב ראש ועידת היסוד של חובבי ציון בקאטוביץ , ויושב ראש התנועה עד סוף ימיו . המושב נחלת יהודה קרוי על שמו .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור