פינלנד

היהודים הראשונים שהגיעו לפינלנד היו יקאנטוניסטים — ילדים יהודים שגויסו בכוח לצבא רוסיה הצארית ברבע השני של המאה ה 19 ( פינלנד היתה דוכסות באימפריה הרוסית . ( הם שרתו במחנות בהלסינקי ובוויבורג . השלטון הפיני פעל להנמכת מעמד היהודים באמצעות הגבלות מחמירות על מקומות מגוריהם , על חופש התנועה שלהם מחוץ לערים ועל מקצועותיהם . היהודים היו נתונים לפיקוח בלתי פוסק של המשטרה הפינית , והם נדרשו לחדש את רשיונות המגורים שלהם מידי שלושה חודשים . חריגה , ולו קלה , מן האיסורים הללו היתה עילה לגירושם מפינלנד . המאבק לשיוויון זכויות היהודים נמשך שנים רבות , וב 1889 הותרה _על פי חוק ישיבת יהודים בהלסינקי , בטירקו ובוויבורג . בתקופה הזאת חיו בפינלנד כ 1 , 000 יהודים . בראשית המאה העשרים , ובעיקר לאחר מהפכת 1905 ברוסיה , גילתה התנועה הסוציאליסטית הפינית , שהיתה בשלבי התהוות , אהדה ליהודים . עם זאת , ב 1908 היו עדיין ההגבלות על היהודים בתוקף , ורק ב , 1917 משזכתה פינלנד בעצמאותה , זכו היהודים בזכויות אזרח . בין שתי מלחמות העולם גדלה הקהילה ל 2 , 000 נפש בקירוב , בעיקר בשל הגירת יהודים מרוסיה עם תחילת ...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור