םיל1ן

פילוסוף יהודי שישב באלכסנדריה של מצרים במאה הראשונה לסה"נ . בעברית נתכנה ידידיה ועל שום עירו נקרא פילון האלכסנדרוני . הוא כתב את חיבוריו ביוונית . פילון פיתח רעיונות שעתידים היו להיות נפוצים בקרב הפילוסופים והמקובלים היהודיים בתקופה מאוחרת יותר : מציאת רמזים לסודות אלוהיים בתורה , קיום דרגות ביניים בין האל העליון ובין העולם הנראה ועוד כיוצא באלה . הוא אף פיתח את הרעיון כי האלוהים ברא את העולם באמצעות "מאמר" — לוגוס . לרעיון זה נודעה השפעה רבה על המחשבה הדתית , ובמיוחד על התפתחות הנצרות , שכן תחילה זיהו הנוצרים את ישו משיחם עם ה " מאמר " כשלב מעבר לקראת האלהתו הגמורה . הנוצרים גם שמרו על חלק מחיבוריו של פילון שנשתכחו בקרב היהודים . מכתביו שנשתמרו משתקפת יהדות אלכסנדריה כנתונה בתוך העולם ההלניסטי . פילון עצמו היה יהודי נאמן . הוא נטל חלק גס בחיים הציבוריים של העם . בין השאר הוא השתתף במשלחת יהודית אל גאיוס קאליגולה , קיסר רומי .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור