פורים

פורים ברוב המקומות חל פורים בי"ד באדר , לפי שבאותו יום נחו מאויביהם . בערים שהיו מוקפות חומה בימי יהושע בן נון חוגגים אותו למחרת בט " ו באדר , משום שאותו היום נחו מאויביהם יהודי שושן , שהיתה עיר מוקפת חומה . לגבי ערי הפרזות מכונה ט"ו באדר "שושן פורים . " ארבע מצוות מיוחדות לחג הפורים : קריאת מגילת אסתר בציבור , מתוך מגילה כתובה על קלף , ובברכה ; משלוח מנות ; מתן מתנות לאביונים,- סעודת פורים . הקורא מן המגילה מברך שלוש ברכות : "על מקרא מגילה , " " שעשה נסים לאבותינו " _ ו " שהחיינו . " שעה שהקורא מזכיר "המן " יש הנוהגים להכות ולהרעיש , כביכול למחות את שמו של הצורר . במישלוח מנות חייב כל אחד מישראל . חייבים לשלוח לפחות לאדם אחד שתי מנות , כלומר שני סוגי מאכל שונים . מתנות לאביונים — יש ליתן לפחות לשני עניים . סעודת פורים רגילים לקיים לאחר חצות היום . מרבים בסעודה ובשתיית יין , לפי ש"חייב אדם לבסומי ( להשתכר ) בפורים עד דלא ידע ( עד שלא ידע להבחין ) בין 'ארור המן' ל'ברוך מרדכי " ' ( מגילה ז ע " ב . ( מאז ימי הביניים נתפתח המנהג להתחפש בפורים , ככל הנראה בהשפעת הקרנבלים הנוצריים . כך נוצרו...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור