פורטוגל

יהודים ישבו בפורטוגל עוד לפני היותה מדינה עצמאית,- מסורת העדה הספרדית מספרת שבאו _לאיברןה עוד בתקופת הרומאים . בשלהי המאה הי " ב , משזכתה פורטוגל בעצמאות , הקימה יהדות פורטוגל מערכת אירגונית מיוחדת ; בראש עמד רב ראשי " ) רבי מור " או "ארבי מור (" בעל סמכויות נרחבות בפיקוח על אירגון חיי הציבור היהודי , שלמרותו סרה כל יהדות פורטוגל , והוא ייצג את האוכלוסייה היהודית בפני המלך . פורטוגל הכירה בקהילות היהודיות כביישות חוקית , עצמאית , ובערים הגדולות חיו יהודים , בדרך כלל , ב י יודאריות י ( רובעים יהודיים . ( עד למאה הט " ו חיו היהודים בשלווה והיה להם תפקיד חשוב בכלכלת המדינה , אך הם הוסיפו להקפיד על דתם ואמונתם . אולם מצבם האיתן ועצמאותם העלו את חמת הכנסייה , שהסיתה בהם את האוכלוסייה , וב 1350 אף האשימה אותם בהפצת המגיפה השחורה . על אף שהמצב החמיר , והגיע עד כדי פרעות , ( 1449 ) הוסיפו חיי הציבור היהודי להתנהל למראית עין על מי מנוחות . לאחר גירוש ספרד הגיעו מן המגורשים גם לפורטוגל , שהסכימה , תמורת תשלום , להעניק להם מקלט לשמונה חודשים . שש מאות משפחות בלבד הורשו להתיישב בה . ב 5 בדצמבר 1...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור