פ1ן$לי ציון

פ 1 ן _$ לי ציון מראשי התנועה בגולה התנגדו לשפה העברית ולפעולה חלוצית בארץ ישראל , ואולם חברי "פועלי ציון " בארץ ישראל הקימו את "קופת פועלי ארץ ישראל" ( קפא " י , ( יסדו את "" השומר , " השתתפו בכיבוש העבודה והיו בין יוזמי ההתנדבות לגדודים העבריים . לאחר מלחמת העולם הראשונה , בשנת , 1920 התפלגה התנועה בוועידת וינה בגלל מחלוקת כפולה , הן בשאלת הזיקה לתנועה הציונית והן בדבר הכיוון הסוציאליסטי . הרקע לוויכוח היה הקמתה של ברית המועצות הקומוניסטית . הפלג ה " ימני " הקים "איחוד עולמי " והתמזג עם " הפועל הצעיר " בארץ ישראל ו " התאחדות צעירי ציון " בגולה . עקב זאת נבלע בראשית שנות השלושים _ במפא " י . הפלג שנטה לאינטרנציונאל הקומוניסטי נקרא "פועלי ציון שמאל . " הוא דגל בשיוויון בין העברית ליידיש , התנגד לקונגרס הציוני , אם כי בשנת 1937 שב והצטרף לתנועה הציונית . בשנת 19 * 6 התאחדו "פועלי ציון שמאל" עם סיעה ב , ' לאחר שזו פרשה ממפא " י וכוננו את התנועה "לאחדות העבודה . בשנת 1948 יסדו את _ מפ " ס על ידי התמזגות עם "השומר הצעיר . " בשנת 1954 פרש חלק מ " פועלי ציון שמאל" ממפ " ם והקים את מפלגת _""...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור