פומבדיתא

פומבדיתא בבבל . אף קרה שישיבת סורא בטלה לפרק זמן וישיבת פומבדיתא היתה הישיבה היחידה . כל ישיבה עסקה בתורה בדרכה שלה , ובתלמוד מצויות סוגיות סוראיות וסוגיות פומבדיתאיות . אף ידועים חילופי מסורת ומנהגים בין שתי הישיבות . חכמי פומבדיתא נודעו בחריפותם "שמשחילים פיל בקוף של מחט . " היה בה בית מדרש נודע שהתקיים עד ימיו של רב שיירא גאון . במקורות מוצאים דברי קיטרוג על אנשי פומבדיתא , שככל הנראה גרם להם השפע הכלכלי לקילקול המידות . מראשית המאה העשירית עקרו ראשי הישיבה ממקום מגוריהם לבגדאד והעתיקו עמהם את הישיבה . הישיבה הוסיפה להיקרא בשמה הקודם .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור