פ1לין

ראשית היישוב היהודי בפולין במאה הט י — רובו סוחרים שנמלטו מלחץ האימפריה הגרמנית . במאה הי"ג הגיעו עוד גלי הגירה יהודיים מגרמניה . בפולין נכללו אז כמה ארצות ואלה הן : ( א ) מלכות פולין , שנחלקה לארבע ארצות ! פולין הגדולה , פולין הקטנה , _רייסן גליציה , תחליף , ( ב ) הארכידוכסות הליטאית , שהיתה קשורה בפולין בתוקף חוזה משנת 1385 ואשר נתאחדה עמה בשנת 11569 ( ג ) רוסיה הלבנה . כדוגמת היהודים בשאר ארצות אירופה , התגוררו רוב יהודי פולין בעיירות ועסקו במסחר ובמלאכה . מיעוט , שעיקרו _בווהלין ובגליציה , היה מפוזר _באברים כפריים ועסק בחכירת אחוזות וטחנות , בהספקה לבעלי האחוזות , בהחזקת בתי מרזח ופונדקים וכדומה . מ 1241 פלשו המונגולים לפולין וגרמו אבידות רבות בנפש וברכוש . משוס כך קידמו נסיכי פולין בברכה מהגרים מהמערב , בעיקר מגרמניה , והערים הפולניות במאות הט " ו-הי " ז היו בעלות אופי גרמני ! העירונים הפולנים ירשו מהגרמנים את התדמית השלילית של היהודים ואת מטען השינאה כלפיהם . מעמדם המשפטי של יהודי פולין הוגדר ב " כתבי הקיום " ( פריבילגיות ) שנתנו להם מלכים שונים , לפיהן הכיר השלטון "ב " קהל" היה...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור