פךי1ן ^זבויים

פךי 1 _ן _^ זבויים מצוות פדיון שבויים קיימו יהודים לכל אורך שנות הגלות , מימי החורבן ועד גזירות ת " ח ות " ט ואחריהן . אף בימינו נתקלים אנו בצורך לפדות שבויים , אם שבויי מלחמה ממש ואם חטופים וכיוצא בחם .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור