פאה

פאה ותמר — את אלה מוריד בעל הבית מן העץ ומחלקם לעניים . לפאה לא קבעה תורה שיעור , אולם חכמים קבעו שלא יפחתו מאחד משישים מן היבול . מסכת פאה , המסכת השניה שבסדר "זרעים , מוקדשת להלכות פאה ולשאר מתנות עניים . למסכת ח י פרקים , ולה "גמרא "בירושלמי "ותוספתא .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור