ע^ךת ימי תשובה

הימים שמיום א י בתשרי ועד י י בו . תחילתם בראש השנה , שנכתב בו גזר דינו של האדם , וסופם ביום הכיפורים , יום חתימת הדין . מכונים גם "ימים נוראים . " ימים אלה מיוחדים לחזרה בתשובה , לקבלת סליחה ולכפרה על עוונות . לפיכך מרבים בהם במתן צדקה ובעשיית מעשים טובים , בתפילה ובתחנונים , מדקדקים בהם יותר בקיום המצוות , ודברים שנוהגים בהם קולא במשך כל השנה , מחמירים בהם בימים אלה . יש שמוסיפים בתפילת שחרית לפני " ישתבח " את מיזמור קל בתהילים : " שיר המעלות ממעמקים קראתיך ה . '" בתפילת העמידה מוסיפים פסוקי תפילה בשתי הברכות הראשונות והאחרונות : "זכרנו לחיים מלך חפץ בחיים וכתבנו בספר החיים למענך אלוהים חיים " בברכת אבות ; "מי כמוך אב הרחמים , זוכר יצוריו לחיים ברחמים " בברכת גבורות ; "וכתוב לחיים טובים כל בני בריתך " בברכת ההודאה ; ולפני חתימת ברכת שים שלום אומרים : " בספר חיים , ברכה ושלום ופרנסה טובה ( יש נוסחאות : גזירות טובות , ישועות ונחמות ) נזכר ונכתב לפניך , אנחנו וכל עמך בית ישראל , לחיים טובים ולשלום . " בתפילת נעילה משנים בכל מקום את הפועל "כתוב " לפועל "חתום . " בעשרת ימי התשובה חותמי...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור