ע^זךת השבטים

הכינוי המסורתי לבני מלכות ישראל הצפונית , שהוגלו מן הארץ במאה הח י לפני סה " נ בידי האשורים . לפי האגדה העממית הם מוסיפים לחיות חיי דרור ואושר ברוח התורה מעבר ל"הרי חושך " ולנהר סמבטיון . במשך כל השבוע — כך לפי האגדה — סוער הנהר הזה ואי אפשר לעבור בו . רק בשבת הוא נח מזעפו , אלא שאז אין יהודי שומר מצוות חוצה נהר , ולפיכך לא ניתן להגיע אל עשרת השבטים . האמונה בקיומה של ממלכה ישראלית חזקה אי שם מעבר לסמבטיון , המושתתת על חברת צדק מושלמת , וכן האמונה שבבוא עת הגאולה יצאו עשרת השבטים להתחבר עם אחיהם היהודים ויעלו איתם לארץ ישראל , עודדה את רוח העם בחשכת הגלות וחיזקה את ביטחונו בישועה העתידה לבוא . במשך אלף שנים בקירוב , במאות הט י -הי " ט , נעשו כפעם בפעם ניסיונות לקבוע את מקומם של עשרת השבטים ולהתקשר אתם . במאה הט י הופיע • אלדד הדני , שהציג עצמו כשליח של עשרת השבטים . הוא הלהיב את את יהודי צפון אפריקה בסיפוריו המרתקים על חייהם , ועודד רבים לתור אחרי עשרת השבטים . במאה הט " ז בא דוד הראובני לאיטליה ולספרד . הוא הציג עצמו כשגריר של אחיו יוסף המלך , השולט על שלוש מאות אלף בני ישראל חופשי...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור